In dit privacy statement nemen wij ook ons cookiebeleid op waarin wij beschrijven welke gegevens wij van onze bezoekers gebruiken en met welke doelen. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie.

Gebruik van uw gegevens

De door u ingevulde gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan
derden verstrekt, tenzij Toomba daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gebruik van cookies

Wij Toomba, maken op Toomba.nl gebruik van cookies. Dit gebruik beperkt zicht tot het
verzamelen van statische informatie over het gebruik van de website. Hiervoor wordt de
dienst Google Analytics gebruikt. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegezonden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Toomba heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.
Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan info@toomba.nl.

Wijzigingen

Toomba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.